Tin tức

Sản phẩm dịch vụ

Lĩnh vực hoạt động

  • CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
    CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

    Mối là nhóm côn trùng chuyên dinh dưỡng trên các nguồn thức ăn có chứa Xenllulo. Chúng có những đặc điểm sau đây: Hàm của mối đi kiếm ăn là hàm nhai nghiền nên chúng có thể gặm được các lại gỗ cứng, chúng cũng có thể cắn phá được các vật liệu bằng plastic.

Hình ảnh hoạt động

Hình Lớp tập huấn
Hình Lớp tập huấn
Gian hàng của trung tâm tại hội nghị sơ kết 2 năm chương trình nông thôn miền núi
Kiểm toán năng lượng Trạm thực nghiệm KHCN Của Trung tâm
Kiểm toán năng lượng Trạm thực nghiệm KHCN Của Trung tâm
Keo giống cấy mô tại Trạm Thục nghiệm KHCN
Hoa lan Mokara cấy mô trồng tại Trạm Thực Nghiệm KHCN