• ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẪN KỸ THUẬT TRỒNG HOA

    ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẪN KỸ THUẬT TRỒNG HOA

    05/10/2015 05:05 PMChi tiết

    Trung tâm có khả năng đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật thâm canh hoa thương phẩm các loại như: Phong lan Dendrobium, Hồ điệp, Mokara; Cúc, hoa Đồng tiền, Lay ơn, Huệ phù hợp với điều kiện vùng Nam Trung Bộ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.