Hoa đồng tiền (cấy mô)

ttudbd05/10/2015 04:36 PM
Chi hoa đồng tiền hay cúc đồng tiền (danh pháp khoa học: Gerbera) L. là một chi của một số loàI cây cảnh trong họ Cúc (Asteraceae).
Tên gọi Gerbera được đặt theo tên nhà tự nhiên học người Đức Traugott Gerber, một người bạn của Carolus Linnaeus.
Chi này có khoảng 30-100 loàI sống hoang dã, phân bổ ở Nam Mỹ, châu Phi đại lục, Madagascar và vùng nhiệt đới châu Á. Miêu tả khoa học đầu tiên về chi Gerbera đã được J.D. Hooker thực hiện trong tạp chí thực vật Curtis năm 1889 khi ông miêu tả Gerbera jamesonii, một loàI ở Nam Phi được biết dưới tên gọi cúc Transvaal hay cúc Barberton.
Các loàI trong chi Gerbera có cụm hoa dạng đầu lớn với các chiếc hoa tia hai môI nổi bật có màu vàng, da cam, trắng, hồng hay đỏ. Cụm hoa dạng đầu có bề ngoàI dường như là một bông hoa, trên thực tế là tập hợp của hàng trăm hoa nhỏ riêng biệt. Hình tháI của các hoa nhỏ phụ thuộc nhiều vào vị trí của chúng trong cụm hoa.

Hình ảnh Hoa đồng tiền (cấy mô)
Tiêu chuẩn cây Đồng tiền mô (cấy mô):
- Cây con trong bình nuôi cấy đã qua huấn luyện. 
- Cây không bị nhiễm nấm, vi khuẩn. 
- Cây khỏe, lá xanh. 
- Cây phải đạt chiều cao chiều cao từ: 2,5-3 cm tính từ cổ rễ. 
- Cây giống đang sinh trưởng tốt trong bình, không mang mầm bệnh. 
- Tuổi cây giống từ 15 – 20 ngày ( tính từ lúc cấy vào môi trường ra rễ ). 
- Số rễ: 3 – 4 rễ, dài từ 2 – 3 cm. 

Tin cùng chuyên mục