Hoa Layon (cấy mô)

admin05/10/2015 04:35 PM
Hoa Layon (cấy mô)
Hiện nay, Lay-ơn được trồng khắp trên thế giới. Ở Việt Nam, Lay-ơn cũng được trồng rãi rác ở hầu hết các tỉnh, nhưng tập trung nhiều ở những vùng chính là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Lạt, Lâm Đồng,…và gần đây được trồng tại Bến Tre.
Là cây thân hòa thảo và là thân giả được tạo bởi các bẹ lá xếp chồng lên nhau. Lá có hình lưỡi kiếm sắc, xếp thành 2 dãy, mọc thẳng đứng, trên mặt lá có phủ một lớp phấn sáp. Lay-ơn có nhiều loại như lay-ơn trắng, lay-ơn vàng, lay-ơn đỏ,… Cây có hoa ở trong những cụm hình sim, mọc chụm xung quanh trục. Rễ cây thuộc dạng rễ chùm phát triển mạnh phân bố chủ yếu trên lớp đất mặt 0-15cm. Củ, chính là thân ngầm của cây lay-ơn
Hình ảnh Hoa Layon (cấy mô)
Tiêu chuẩn cây Layon(cấy mô):
Dạng cây mô: 
- Cây con trong bình nuôi cấy đã qua huấn luyện. 
- Cây không bị nhiễm nấm, vi khuẩn. 
- Cây khỏe, lá xanh. 
- Cây phải đạt chiều cao chiều cao từ 3 – 4 cm tính từ cổ rễ. 
- Cây giống đang sinh trưởng tốt trong bình, không mang mầm bệnh. 
- Tuổi cây giống từ 25 – 30 ngày ( tính từ lúc cấy vào môi trường ra rễ ). 
- Số rễ: 3 – 4 rễ dài từ 2 – 4 cm. 
- Có 3 – 4 lá thật. 
Dạng củ bi: 
- Củ bi không bị nhiễm nấm, vi khuẩn. 
- Củ bi phải tròn đường kính củ từ 5 – 7mm.

Tin cùng chuyên mục