• CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  05/10/2015 05:14 PMChi tiết

  Mối là nhóm côn trùng chuyên dinh dưỡng trên các nguồn thức ăn có chứa Xenllulo. Chúng có những đặc điểm sau đây: Hàm của mối đi kiếm ăn là hàm nhai nghiền nên chúng có thể gặm được các lại gỗ cứng, chúng cũng có thể cắn phá được các vật liệu bằng plastic.

 • GIỚI THIỆU KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

  GIỚI THIỆU KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

  05/10/2015 05:08 PMChi tiết

  Hoạt động công nghiệp là quá trình tương tác giữa dòng vào (năng lượng và chất như : nguyên liệu, nhân lực và năng lượng) và dòng ra (thành phẩm, các chất thải trong công nghiệp).

 • ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẪN KỸ THUẬT TRỒNG HOA

  ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẪN KỸ THUẬT TRỒNG HOA

  05/10/2015 05:05 PMChi tiết

  Trung tâm có khả năng đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật thâm canh hoa thương phẩm các loại như: Phong lan Dendrobium, Hồ điệp, Mokara; Cúc, hoa Đồng tiền, Lay ơn, Huệ phù hợp với điều kiện vùng Nam Trung Bộ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.