Xây dựng nhiều mô hình chuyển giao, ứng dụng CNSH trong sản xuất và đời sống

ttudbd25/12/2015 03:18 PM

Đó là thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2015, do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (thuộc Sở KH&CN) tổ chức chiều 16.12.

Nông dân tham quan mô hình trồng nấm linh được triển khai tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh).

Cụ thể, trong giai đoạn 2010-2015, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định đã phối hợp Trạm khuyến nông, hội nông dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện và được đánh giá cao về hiệu quả kinh tế, quy trình kỹ thuật, tính mới trong sản xuất nông nghiệp. Chương trình đã góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa các sản phẩm, các quy trình tiến bộ của CNSH vào sản phẩm, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Việc triển khai các đề tài, chương trình nghiên cứu, ứng dụng CNSH đã mang lại kết quả tích cực trong việc phát triển cây, con, giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, năng suất và chất lượng tốt; qua đó bước đầu hình thành một số mô hình sản xuất thương phẩm, quy mô trong trồng hoa thương phẩm các giống hoa chất lượng cao, sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu…

Tuy nhiên, chương trình cũng đặt ra vấn đề khi một số mô hình chuyển giao, ứng dụng CNSH vào sản xuất chưa đạt hiệu quả như mong muốn; nông dân còn ngại trong việc tham gia thực hiện mô hình do phần hỗ trợ thấp (30%) và kỹ thuật còn mới, đòi hỏi phải đầu tư thời gian…

Với mục đích ứng dụng CNSH vào đời sống, sản xuất của nông dân, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững, các ý kiến tại hội nghị đề xuất tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNSHphục vụ phát triển sản xuất và đời sống của người dân.

THU HIỀN

Tin cùng chuyên mục

Bình luận Đăng bình luận